Hazard: Profilaktyka, poradnictwo i terapia

Od hazardu można się uzależnić. Najpierw próbuje się z pomnożyć wygraną. Później rozpoczyna się pogoń za odzyskaniem przegranych pieniędzy. Przejście z jednej fazy do drugiej następuje stopniowo i często zauważa się ten proces w momencie, gdy osiągnie on zaawansowaną formę.

Problemy finansowe, utrata mieszkania, problemy rodzinne... mogą być konsekwencjami uzależnienia od hazardu.

Nasza oferta:

Poradnictwo:

Rozmowy indiwidualne, rozmowy dla par i dla rodzin na tematy dotyczące między innymi:

  • postawy wobec uzależnienia,
  • pracy nad alternatywnymi formami zachowania w celu zachowania abstynencji od hazardu,
  • indywidualnego przygotowania osoby zainteresowanej do podjęcia pomocy terapeutycznej.

Terapia:

Terapia w formie ambulatoryjnej dla osób uzależnionych od hazardu.

Profilaktyka:

Informacja i programy profilaktycznne dostosowane do potrzeb odbiorców, jak i udział w spotkaniach dla szerokiego kręgu odbiorców w celu zwiększenia wrażliwości społeczeństwa na problem uzależnienia od hazardu.

Poradnictwo online

Poradnictwo w formie online, pod adressem: www.beratung-caritas.de , pozwala na uzyskanie fachowej, krótkoterminowej i anonimowej pomocy naszych terapeutów. Odpowiedź przesyłana jest w przeciągu 48 godzin.

Download

Flyer Telefonberatung Glücksspielsucht

TELEFON ZAUFANIA UZALEŻNIENIE OD HAZARDU / TELEFONBERATUNG GLÜCKSSPIELSUCHT